Over ons

Zonta is een democratische organisatie – de clubleden oefenen via hun clubbestuur invloed uit op de doelstellingen van de wereldwijde koepelorganisatie Zonta International tijdens de tweejaarlijkse internationale Conventie. Tijdens de Conventie in Hamburg in de zomer van 2022 committeerden de Zontaclubs zich aan het motto:  “bouwen aan een betere wereld voor vrouwen en meisjes”.

Zontaclub Mergelland

In 1981 is onze club opgericht door een actieve groep vrouwen. Een aantal van hen steunt onze club nog altijd als donateur.

Momenteel hebben we 16 leden en op de 2e dinsdagavond van de maand komen we bij elkaar in Auberge De Rousch in Heerlen voor een inspirerende lezing, soms samen met een korte vergadering, en een maaltijd.

Terugkerende gezellige activiteiten zijn de zomerbijeenkomsten en het kerst- of nieuwjaarsdiner.

We organiseren fundraisingactiviteiten zoals een tassenverkoop of koken met Oekraïense vrouwen. En tijdens NL Doet steken wij de handen uit de mouwen. Jaarlijks zetten wij ons in de regio, samen met andere vrouwenorganisaties, in voor de wereldwijde campagne Orange the World, om aandacht te vragen om geweld tegen vrouwen en meisjes een halt toe te roepen.

Zonta International en Zonta Nederland

Zonta International is een wereldwijde organisatie met meer dan 26.000 leden in 1.100 Zonta-clubs in 63 landen. In 2019 vierden we ons 100-jarig jubileum en de mijlpalen die ons hebben gemaakt tot de organisatie die we vandaag zijn.

Zonta International werkt samen met organisaties en coalities die de visie van Zonta International delen in een wereld waarin vrouwenrechten worden erkend als mensenrechten en waarin elke vrouw haar volledige potentieel kan verwezenlijken. Door samen te werken met gelijkgestemde organisaties vergroot Zonta International haar bereik en impact om meer vrouwen en meisjes over de hele wereld in staat te stellen hun rechten te realiseren.

Zontaclubs in Nederland zijn verenigd in area 04 van District 29 van Zonta International. Elke Zonta area heeft een bestuur bestaand uit democratisch door de clubs in de area gekozen bestuursleden. Omdat area 04 samenvalt met de landsgrenzen van Nederland spreken we voor het gemak over: Zonta Nederland. 

Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. De doelstelling van Zonta komt overeen met andere serviceclubs. Zonta is dan ook lid van de Stichting Interservice Nederland (SIN). 

Build a better world for women and girls